Wystąpienie Unii Metropolii Polskich do Jarosława Pinkasa Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące wytycznych w sprawie organizacji przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja 2020 r., wraz z odpowiedzią GIS i odpowiedzią Unii Metropolii Polskich na pismo GIS.

Pismo Prezesa UMP do Szefa GIS (wybory prezydenckie)

14.04.2020 odpowiedź GIS na pismo UMP

16.04.2020. odpowiedź UMP na odpowiedź GIS