Wystąpienie Prezydentów miast Unii Metropolii Polskich do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie zorganizowania spotkania (wideokonferencji) w celu omówienia najważniejszych problemów związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19

26.03.2020.pismo Prezydentów Miast UMP do Premiera M. Morawieckiego