Na oficjalnym Portalu Miasta Gdańska cudzoziemcy mogą zapoznać się z bieżącymi informacjami dotyczącymi epidemii COVID-19. Informacje te są sporządzane w m.in. językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, brazylijskim portugalskim, czy arabskim. Zachęcamy do korzystania z tych tłumaczeń.

W związku z epidemią koronawirusa oraz bardzo ważną potrzebą uzyskiwania bieżących i rzetelnych informacji Wydział Rozwoju Społecznego UM Gdańska, we współpracy z Gdańską Radą Imigrantów i Imigrantek, przygotowuje tłumaczenia i rozpowszechnia bieżące informacje związane z COVID-10.

Informacje w różnych językach (polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim, niemieckim, arabskim, portugalskim – czasami również hiszpańskim i włoskim) zamieszczamy na bieżąco fanpage’ach: https://www.facebook.com/laczynasgdansk/, gdzie główny tekst zawsze jest w języku polskim a tłumaczenia pod spodem, oraz na: https://www.facebook.com/gdanskaradaimigrantowiimigrantek/, gdzie zamieszczamy te same informacje, tylko że zawsze zaczynając od języka obcego. Dodatkowo, wszystko znajduje się na stronie internetowej Gdańska, uporządkowane według kategorii językowych: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/ua-en-de,a,167425

Ponadto Wydział Rozwoju Społecznego UM Gdańska zajmuje się również tłumaczeniem na język rosyjski, ukraiński i angielski instrukcji do logowania się do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla dzieci i rodziców. Wersja z angielskimi napisami jest już przez nas zamieszczona: https://www.youtube.com/watch?v=cnZ-sX0QAn8&fbclid=IwAR0iQ9wkf8h-mecPp_5wq27-uFuTCi2y29kSqTt2sELPyAo0H7_Cxvv01m0

Oprócz samej informacji, wspierana przez nas organizacja – Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, w ramach swojej bieżącej pracy prowadzi działania z zakresu poradnictwa prawnego, integracyjnego (również zawodowego jak i z zakresu codziennych spraw i trudności) oraz psychologicznego w kilku językach. Wszystkie szczegółowe informacje – na temat dyżurów online poprzez skype i messanger, oraz telefonicznie i mailowo, znajdziecie Państwo na ich fanpage’u: https://www.facebook.com/cwiitrojmiasto/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBTuzk_8VfotPNE-jDE5-kwR7xyrq8-dPKb95OneMF8cXh6kkiDFXrUnnzlOkhOFuPpY8s3epwJ9Esl