Wspólne stanowisko Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich dotyczące odwołania (przesunięcia w czasie) organizacji wyborów i referendów, w tym wyborów prezydenta RP, z powodu COVID-19

02.04.2020 Wybory wspólne stanowisko UMP i ZMP COVID_19