Unia Metropolii Polskich objęła patronatem XVII edycję Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy. Tegoroczna edycja konkursu na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.

Organizatorem Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy jest Wolters Kluwers Polska sp. z o.o. i Redakcja miesięcznika “Samorząd Terytorialny”.