Wspólne oświadczenie Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich w sprawie stanu klęski żywiołowej oraz zaplanowanych na 10 maja 2020 r. wyborów Prezydenta RP

21.04.2020r.Oświadczenie UMP i ZMP