Wspólne stanowisko Unii Metropolii Polskich, Polskiego Związku Pracowników Transportu Publicznego oraz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w sprawie sytuacji transportu zbiorowego w miastach w czasie epidemii COVID-19.

07.05.2020.List do Premiera dot. komunikacji miejskiej w Polsce