Pismo Tadeusza Truskolaskiego, Prezesa Unii Metropolii Polskich do Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykorzystania funduszy europejskich na lata 2014-2020
w związku z kryzysem pandemicznym COVID-19.

07.05.2020. Pismo UMP do MFiPR w sprawie COVID-19