Opinia Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich dotycząca ustawy z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk senacki 118).

Opinia UMP i ZMP – druk senacki_118_wybory korespondencyjne_12_maja_2020 (002)