28 maja odbędzie XIII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników jednostek samorządu terytorialnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. To wydarzenie, w którym weźmie udział ok. 100 przedstawicieli JST na co dzień zajmujących się budowaniem relacji z trzecim sektorem, organizowane jest od 13 lat przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. W tym roku spotkanie ma specjalny charakter, ponieważ przeprowadzone zostanie online.
Majowe spotkanie OFP to znakomite pole do dyskusji nt. najbardziej aktualnych wyzwań i problemów, jakie stawia partnerstwu międzysektorowemu dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Tym razem skupimy się na jakości współpracy w dobie kryzysu ekonomicznego i pandemii oraz podpowiemy pełnomocnikom i pełnomocniczkom, jak mogą skorzystać z Tarczy Antykryzysowej na potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się tutaj