Apel Unii Metropolii Polskich do Mariusza Kamińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uchylenia poleceń wojewodów dotyczących realizacji przez Straże Miejskie wyłącznie zadań związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19.

25.05.2020 Straże Miejskie apel UMP do MSWiA