Kongres Zarządzania Administracją Samorządową to 3 dni spotkań, 12 paneli i debat, ponad 60 panelistów oraz kilkuset uczestników, a wśród nich szefowie województw, miast, gmin i powiatów, sekretarze, skarbnicy oraz kierownicy ważnych komórek organizacyjnych urzędów jst. Podczas kongresu odbędzie się kolejna edycja Seminarium Sekretarzy, naszego cyklicznego wydarzenia jednoczącego środowisko samorządowych menedżerów. Ponad to poruszone zastaną tematy aktualnych wyzwań administracji samorządowej, zarządzania kadrami, informatyzacji urzędu oraz wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Organizatorem kongresu jest Municipium S.A. oraz Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się – ze względu na trwającą sytuację epidemiczną – w formie online.

Serdecznie zapraszamy do udziału.