Z Jackiem Jaśkowiakiem, Prezydentem Poznania rozmawiał Adam Kompowski

Znając poznaniaków – nasze cechy, naszą historię – jestem przekonany, że Poznań poradzi sobie w tym kryzysie lepiej niż inne miasta. Największy sukces ostatnich 30 lat to społeczeństwo obywatelskie – mówi prezydent Jacek Jaśkowiak.

Co zdaniem pana prezydenta nam się najbardziej udało w Poznaniu przez ostatnich 30 lat?

Jacek Jaśkowiak: – Najbardziej Poznaniowi udało się społeczeństwo obywatelskie, o czym napisał już Lech Mergler…

Z całym wywiadem można się zapoznać na stronie www.wyborcza.pl