Stanowisko miast Unii Metropolii Polskich z 10 czerwca 2020 r. w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP)

10.06.2020.UMP zespol-ODPADY-ROP