Lublin otrzymał prestiżową nagrodę Smart City Award za wdrożenie kompleksowego modelu
przestrzennego miasta. Nagroda była przyznana podczas XI Smart City Forum w kategorii
od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców.

Trójwymiarowy model, który powstał na potrzeby Lublina, jest kolejnym etapem budowania inteligentnego
miasta i może być wykorzystany zarówno w działaniach partycypacyjnych, jak i rozwojowych.
Od lat pracujemy nad tym, by Lublin był miastem inteligentnym, przez to bardziej atrakcyjnym
dla mieszkańców i inwestorów. Nagroda jest dla nas potwierdzeniem, że to krok w dobrym
kierunku – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Konkurs Smart City popularyzuje osobowości i przedsięwzięcia, które w znaczący sposób przyczyniły
się do promocji rozwiązań służących budowie inteligentnych miast w Polsce. Wyróżnienia skierowane
są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy poprzez
realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania,
przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast, gospodarki i biznesu.
Lublin został wyróżniony za wdrożenie kompleksowego modelu zabudowy 3D w międzynarodowym
standardzie (technologia cityGML) wykorzystywanym m.in. w Berlinie czy Helsinkach. Udostępnia
trójwymiarowe wizualizacje obiektów miejskich, ukształtowania terenu miasta, warstw zieleni
i zjawisk przestrzennych. Pozwala także na tworzenie wieloaspektowych analiz 3D
wraz z opracowaniami tematycznymi. Portal 3D daje możliwość wizualizacji różnych analiz, w tym
środowiskowych, takich jak prezentacja potencjału solarnego budynków czy wizualizacja rozkładu
hałasu pochodzącego z mapy akustycznej w przestrzeni trójwymiarowej. Publikowana jest także
warstwa zieleni w postaci chmury punktów LiDAR. Model 3D wykonany jest jako model obiektowy,
dlatego może być wykorzystywany do integracji wyników analiz pochodzących z różnych aplikacji
dziedzinowych oraz eksportowany do aplikacji umożliwiających analizy urbanistyczne. Portal jest
wykonany w technologii umożliwiającej automatyczne dostosowanie widoku do rodzaju przeglądarki
internetowej i typu urządzenia (komputer, tablet,telefon) . Posiada wbudowane mechanizmy
zbierania historii zmian modeli budynków.

Realizacja projektu trwała sześć miesięcy (wrzesień 2019 – luty 2020) i obejmowała zintegrowanie
istniejącego geoportalu (2D) z danymi trójwymiarowymi (3D). Wykonawcą projektu była firma SHH
w Wrocławia. Model powstał na podstawie danych pochodzących z Centrum Analiz Przestrzennych
Administracji Państwowej (CAPAP) oraz geodezyjnej Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB).
Pozwoliło to na uzyskanie georeferencji obiektów, czyli usytuowania ich w przestrzeni cyfrowej
zgodnie z danymi geodezyjnymi. Model Lublina został opracowany ze szczegółowością pozwalającą
rozróżnić blokowe modele brył odzwierciedlające ogólny kształt budynków oraz geometrię
i kształt dachów.

Model 3D Lublina jest wykorzystywany w procesach inwestycyjnych oraz podczas konsultacji społecznych
razem ze stosowanymi obecnie narzędziami mapowymi 2D. Dzięki temu proces projektowania
nowej zabudowy będzie bardziej transparentny, a podmioty w niego zaangażowane uzyskają
wiedzę na temat potencjalnego wpływu nowych budynków na bliższe i dalsze sąsiedztwo.

Źródło: www.lublin.eu