Dwuskładnikową stawkę opłat za wprowadzenie opakowania na rynek proponuje Unia Metropolii Polskich. Stała opłata od wprowadzenia opakowania na rynek miałaby pokrywać koszty zbierania i odzysku odpadów. Drugim elementem była opłata zmienna, zróżnicowana i uzależniona m.in. od rodzaju wprowadzanego opakowania czy stopnia wykorzystania recyklatu do produkcji opakowania.

  • Unia Metropolii Polskich proponuje rozwiązania dla wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producentów.
  • Samorządy chcą by przychód z tej opłaty był przeznaczony na pokrycie kosztów recyklingu (w tym dofinansowanie instalacji recyklingu).
  • Zebrane w ramach ROP fundusze kierowane byłyby do urzędów marszałkowskich.

Dyskusja o tym jak powinien wyglądać system odpowiedzialności za wprowadzania opakowań na rynek ciągle trwa. Swoją wizję działania rozszerzonej odpowiedzialności producentów przygotowała Unia Metropolii Polskich. Stowarzyszenie największych miast w Polsce chce aby to samorządy zbierały opakowania w ramach istniejącego systemy i by to do nich, za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, trafiały opłaty od wprowadzających opakowania na rynek…

Cały artykuł jest dostępny na stronie www.portalsamorządowy.pl