Kancelaria Premiera RP – w czwartkowym „samorządowym spocie” zamieszczonym na youtube – pozwala nam zajrzeć za: „kulisy sukcesu polskich samorządów”, które osiągnęły „dzięki rządowemu wsparciu”.
W spocie zawarto prawdziwe liczby ale przemilczając istotne dane.
Dla pełnego obrazu tych sukcesów, wzbogacamy spot o samorządowe dane liczbowe, które prezentujemy poniżej.
Dopiero uzupełnione, tworzą prawdziwy obraz sytuacji samorządu, którego w rządowej reklamie zabrakło.
Wielkości, które przedstawiamy w rzetelnym kontekście, ukazują „obiektywizm” autorów spotu.
Dla sprawiedliwości przyznajemy, że niebagatelny wpływ na wzrost kosztów funkcjonowania „małych ojczyzn”, osiągnięto dzięki „mądrej polityce gospodarczej” Rządu PiS.
Dopiero teraz widać całą prawdę zawartą w spocie, którego lejtmotyw to: „skuteczny rząd, to bogaty samorząd”.
Liczby nie kłamią ale manipulując nimi można zakłamać rzeczywistość. Może o to chodzi ale czy powinno?

 

 

wzrost

dochodów gmin ogółem:

wzrost

kosztów bieżących
w gminach ogółem:

saldo
PIT i CIT w latach 2015 – 19 21,8 mld 41,4 mld

(bez wydatków 500+)

– 19,6 mld
w tym:

Warszawa

2,4 mld 3,4 mld – 1 mld
w tym:

Kraków

750 mln 1,2 mld – 450 mln
w tym:

Wrocław

550 mln

(w spocie 600 mln)

770 mln – 220 mln
Subwencja oświatowa

w latach 2015 – 19

6,6 mld 13,6 mld – 7 mld
w tym:

Warszawa

540 mln 1,36 mld

(bez inwestycji)

– 820 mln
Razem: 28,4 mld 55 mld 26,6 mld

 

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych środki

zapowiadane

środki

przyznane gminom

w 2019 r.

wnioski zaakceptowane w 2019 r.

 na kwotę

zrealizowane

w 2019 r. inwestycje

 

 

10 mld rocznie 4,5 mld 3,8 mld 615 mln
  1. niewydatkowanie środków jest spowodowane opóźnieniami w rozpatrywaniu wniosków,
  2. Obiecywane przez Rząd 10 tys. dróg (zgodnie z powyższym wykazem) i kosztorysowo zostanie wybudowana w ciągu 33 do 66 lat…

List Prezydentów miast do Premiera