To m.in. działania rządu doprowadziły do trudnej sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jednorazowe przyznanie środków na realizację najważniejszych inwestycji tej sytuacji nie poprawi. Dlatego Unia Metropolii Polskich apeluje o wprowadzenie rozwiązań systemowych, które – poprzez zwiększenie udziałów JST w podatkach PIT i CIT trwale wpłyną na poprawę kondycji finansowej gmin i powiatów.

Unia Metropolii Polskich od wielu lat postuluje wprowadzenie zmian systemowych, które rekompensowałyby ubytki w  dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku zmian z 2019 roku Miasta UMP tracą ponad 1,7 mld zł rocznie z dochodów podatku PIT. W ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych miasta UMP mogą jednorazowo otrzymać 829 mln zł.

W 2019 roku wprowadzono zmiany w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT trwale ograniczające dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego – bez jakiejkolwiek rekompensaty ubytku dochodów dla JST. Ubytek dochodów podatkowych związany był z obniżeniem stawki podatku PIT z 18% do 17%, zwiększeniem kwoty kosztów uzyskania dochodów oraz zwolnieniem z podatku PIT osób do 26 roku życia. Łącznie w wyniku powyższych zmian samorządy zostały pozbawione na trwałe 6,1 mld zł – tj. 11% dochodów z PIT zaplanowanych na 2020 r. Zmiana funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i przeniesienie zgromadzonych tam środków na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) pozbawiły jednostki samorządu terytorialnego dochodów z tytułu PIT w kwocie 9,6 mld zł w najbliższych latach – czytamy w stanowisku Unii Metropolii Polskich.

Uruchomienie Funduszu Inwestycji Samorządowych jest pierwszym krokiem w kierunku zrekompensowania jednostkom samorządu terytorialnego ubytków w dochodach. Jest to jednak krok jednorazowy, a zatem niewystarczający.

Dlatego Unia Metropolii Polskich proponuje wprowadzenie rozwiązań o charakterze systemowym, ponieważ tylko takie rozwiązania są w stanie zapewnić stabilność dochodów JST i jednocześnie pozwoli planować inwestycje w samorządzie będące kołem zamachowym pobudzenia gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19. – Dlatego apelujemy o zwiększenie udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT o 4,44 p.p. tj. z obecnego udziału na poziomie 38,16% do 42,6% oraz udział powiatów w PIT o 0,88 p.p. tj. z obecnego poziomu 10,25% do 11,13% – czytamy w stanowisku.

W swoim stanowisku Unia Metropolii Polskich apeluje także o wspólne opracowanie rozwiązań do problemów od lat zgłaszanych przez przedstawicieli samorządów:

  • niewystarczającej subwencji oświatowej do sfinansowania rosnących wydatków oświatowych,
  • braku możliwości zbliansowania systemów gospodarowania odpadami w gminach, oraz
  • funkcjonowania wadliwego systemu wyrównawczego tzw. Janosika.

26.06.2020.Stanowisko_FunduszInwestycjiSamorzadowych