Apel Unii Metropolii Polskich z 2 lipca 2020 r. dotyczący finansowania inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

02.07.2020.UMP_Apel Fundusz Dróg Samorządowych