Tekst: Przemysław Jedlecki

Samorządy potrzebują wsparcia, ale powinno ono być systemowe i działać na przejrzystych zasadach, a nie być doraźne i udzielane uznaniowo – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i szef rady Unii Metropolii Polskich.
To komentarz do powołanego właśnie rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jego on podzielony na dwie pule. Z pierwszej, która opiewa na 6 mld zł, pieniądze dostanie każdy samorząd. Posłużono się algorytmem i dotacje wyniosą od 500 tys. do 93 mln zł. Przy czym tzw. miasta prezydenckie dostaną ok. 2,4 mld zł, a pozostałe gminy 2,6 mld zł. Kolejny miliard zgarną powiaty.
We wtorek stanowisko w tej sprawie przyjęła Unia Metropolii Polskich (zrzesza 12 największych polskich miast).
Premier Mateusz Morawiecki w trakcie spotkania z samorządowcami z Wielkopolski podczas, którego wręczył symboliczne czeki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Mamy nieadekwatne obniżenie wsparcia dla miast na prawach powiatu (średnio jest to 7 proc. planowanych wydatków majątkowych wobec 12 proc. dla pozostałych gmin), które jest związane z brakiem realizacji naszego postulatu dotyczącego wydzielenia odrębnej puli przeznaczonej dla tej specyficznej grupy samorządów – mówi Tadeusz Truskolaski, prezes Unii Metropolii Polskich i prezydent Białegostoku.

Z pełną treścią artykułu można się zapoznać na stronie internetowej www.katowice.wyborcza.pl