Apel Unii Metropolii Polskich z 29 lipca 2020 r. w sprawie alokacji dla programów regionalnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

29 lipca 2020 r. apel UMP ws. alokacji