Pismo Unii Metropolii Polskich, podpisane przez Mirosława Czekaja, Skarbnika UMP, Skarbnika m.st. Warszawy, skierowane do Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów w sprawie Funduszu Inwestycji Lokalnych.

03.08.2020 UMP pismo do MF w sprawie FIL