Tekst: Tomasz Klyta

Unia Metropolii Polskich zwróciła się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienia, dotyczące tego, jak wprowadzać do lokalnych budżetów środki z tzw. Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorządy nie mają pewności, czy przyznane z tego funduszu pieniądze, mają zostać “zapisane” w uchwałach budżetowych oraz Wieloletnich Prognozach Finansowych.
– Uprzejmie prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powinny być ujęte w budżetach jednostek samorządu terytorialnego oraz w Wieloletnich
Prognozach Finansowych (WPF) – czytamy w piśmie UMP do Ministerstwa Finansów.
Samorządy zwracają uwagę, że wydatki publiczne – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – muszą być “ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego”.

Z pełną treścią artykułu można się zapoznać na stronie internetowej www.portalsamorzadowy.pl