Pracujemy nad stosownymi zapisami, aby już na stałe wprowadzić pracę zdalną do kodeksu pracy – poinformowała w piątek Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Konkretne zmiany w kodeksie pracy resort zaproponuje po wakacjach.

Minister Marlena Maląg zaznaczyła, że z pracy zdalnej w czasie epidemii koronawirusa skorzystało wielu pracowników i pracodawców. Dodała, że propozycja pracy zdalnej pozwoliła na realizowanie zadań zarówno w administracji, jak i w każdym obszarze, gdzie praca zdalna była możliwa do wprowadzenia.

Kiedy obserwowaliśmy, jaki procent pracowników, jaki procent pracodawców skorzystało z tego narzędzia, okazało się, że rzeczywiście ponad 50 proc., a w niektórych instytucjach nawet i więcej skorzystało z pracy zdalnej – powiedziała szefowa MRPiPS w Programie III Polskiego Radia. – O uregulowanie pracy zdalnej na stałe wnioskowali zarówno pracownicy, pracodawcy jak i strona społeczna.

Unia Metropolii Polskich już w czerwcu 2020 r. rekomendowała wprowadzenie zmian prawnych przewidujących wprowadzenie na stałe do przepisów prawa pracy regulacji o pracy zdalnej. Stosowne rekomendacje znalazły się także m.in. w raporcie Kraków jest gotów! Strategia miasta odpornego na epidemię opublikowanym na tegorocznym CCE Impact Kraków. Raport przedstawia analizę zmian społeczno-gospodarczych na obszarze Krakowa i okolic (Case Study) , które są wynikiem epidemii SARS-CoV-2 a także omawia sytuację prawną samorządów w przepisach wprowadzanych w okresie epidemii.

Unii Metropolii Polskich będzie aktywnie przyglądać się ale także w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu uczestniczyć w pracach legislacyjnych opiniując projektowane zmiany i przedstawiać własne propozycje.