Tekst: Michał Wroński

Zmniejszenie odpowiedzialności dyrektora szkoły w zakresie podejmowania decyzji o sposobie organizacji, a zwłaszcza analizy sytuacji epidemiologicznej. Ponadto maksymalne uszczegółowienie procedur działania i zachowywania się poszczególnych podmiotów sanitarnych, a także wznowienie możliwości ubiegania się o świadczenia opiekuńcze dla rodziców i opiekunów w sytuacji zawieszenia zajęć lub wprowadzenia nauczania zdalnego – takie propozycje przedstawiły Ministerstwu Edukacji Narodowej samorządowe korporacje w kontekście planowanego od 1 września uruchomienia szkół.
Zdaniem samorządowców obecna sytuacja uzasadniania zawieszenie niektórych przepisów odnoszących się do kwestii zatrudnienia nauczycieli. Postulują umożliwienie zmiany stanowiska pracy nauczyciela w ramach szkoły.
Apelują też o stworzenie odrębnych wytycznych i regulacji dla placówek specjalistycznych.
Zasadne jest oparcie decyzji dyrektora o opinię stacji Sanepid, ważne jednak, aby powyższa opinia zawierała nie tylko zgodę lub jej brak, ale również wskazanie okresu na jaki wspomniana opinia obowiązuje – argumentują samorządowcy. O zamiarze skierowania do MEN pisma z punktami, wskazującymi które aspekty planowanego na wrzesień uruchomienia szkół wymagają dopracowania, samorządowcy mówili podczas konferencji prasowej 10 sierpnia.

Z pełną treścią artykułu można zapoznać się na stronie www.portalsamorzadowy.pl