Wspólne stanowisko Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich w sprawie organizacji pracy jednostek oświatowych od 1 września 2020 r. (epidemia COVID-19)

11 08 2020 Pismo Wspólne UMP ZGWRP ZPP ZMP_do MEN_szkoły od 1 września (002)