Tekst: Monika Pogroszewska

Połowa samorządów miała problem z ustaleniem, czy w danej transakcji występują jako podatnicy. Powód? Niejednoznaczne przepisy i ich wykładnie.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak jednostki samorządu terytorialnego poradziły sobie z centralizacją rozliczeń VAT obowiązującą od 2017 r. Podstawowy wniosek z opublikowanych w czwartek wyników kontroli jest taki, że gminy wykonały obowiązek nałożony przez ustawodawcę, popełniając przy tym wiele błędów. „Wpływ na to miały głównie skomplikowane i niejednoznaczne przepisy prawa oraz niejednolite orzecznictwo w sprawach podatkowych” – komentuje Izba.

Z pełną treścią artykułu można zapoznać się na stronie internetowej www.rp.pl