w 40 rocznicę Porozumień Sierpniowych wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i marszałkowie z całej Polski powołali do życia stowarzyszenie SAMORZĄDY DLA POLSKI.

“My, przedstawiciele gmin, powiatów i regionów Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich wspólnot lokalnych, mając na celu harmonijny rozwój naszych samorządów, działając w duchu porozumienia i partnerstwa, potwierdzamy chęć nawiązania silniejszej i sprawnej współpracy na rzecz obrony idei samorządności, społeczeństwa obywatelskiego i fundamentalnych wartości demokracji.
Dumni z dorobku samorządności i możliwości samoorganizacji wywalczonych przez największy w historii Polski ruch społeczny Solidarność, w 40 rocznicę Porozumień Sierpniowych 1980 roku deklarujemy nasze zaangażowanie w budowę stowarzyszenia Samorządy dla Polski, którego najważniejszymi celami będą:

 • harmonijny rozwój gmin, powiatów i regionów w oparciu o sprawną współpracę na linii rząd – samorządy;
 • propagowanie idei samorządności w życiu politycznym i społeczno – gospodarczym Polski w oparciu o zasadę silny samorząd – silne państwo;
 • wzmacnianie solidarności dużych miast z mniejszymi gminami i powiatami;
 • wzajemne wsparcie w obronie przeciw propagandzie i mowie nienawiści oraz przestrzeganiu zasad praworządności.” – czytamy w deklaracji.

Powstanie stowarzyszenia skomentował na Twitterze Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia i Członek Rady Unii Metropolii Polskich. – Różne rodowody polityczne i różne historie oraz biografie, ale jeden wspólny cel: praca dla naszych lokalnych ojczyzn i troska i nie, czyli mądry samorząd – napisał Prezydent Sutryk.

O tym, jak ważna jest współpraca samorządowa, mówił Paweł Adamowicz. Wiedział, jak ogromne znaczenie ma wykorzystanie doświadczenia samorządowców. Często powtarzał, że to właśnie we wspólnotach lokalnych można najszybciej dostrzec wszelkie problemy i wyzwania i rozwiązywać je optymalnymi środkami – mówił w poniedziałek w ECS Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu. – To Paweł Adamowicz zapraszał samorządowców do Gdańska, to tu rok temu 4 czerwca rozpoczęliśmy dyskusję o 21 postulatach samorządowych. Od tego czasu współpraca pomiędzy samorządami weszła na wyższy poziom. Prezentowaliśmy wspólne stanowiska w sprawie edukacji, finansów, czy odmowy przekazania list Poczcie Polskiej. Siłę i zaufanie mieszkańców do samorządowców pokazały też ostatnie wybory parlamentarne i prezydenckie. Czas na kolejny krok.

Samorządy dla Polski: Zarząd i Rada Stowarzyszenia

Do zarządu stowarzyszenia weszli:

 • Jacek Karnowski – Prezydent Sopotu,
 • Dorota Zmarzlak – Wójt gminy Izabelin,
 • Tadeusz Truskolaski – Prezydent Białegostoku, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich
 • Mirosław Lech – Wójt gminy Korycin i
 • Artur Kozioł – Burmistrz Wieliczki.

Do rady stowarzyszenia weszli:

 • Rafał Trzaskowski – Prezydent Warszawy, Przewodniczący Rady Unii Metropolii Polskich:
 • Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Gdańska, Członkini Zarządu Unii Metropolii Polskich;
 • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Poznania, Członek Zarządu Unii Metropolii Polskich;
 • Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Członek Rady Unii Metropolii Polskich;
 • Hanna Zdanowska – Prezydent Łodzi, Członkini Rady Unii Metropolii Polskich;
 • Marcin Krupa – Prezydent Katowic, Członek Zarządu Unii Metropolii Polskich;
 • Rafał Bruski – Prezydent Bydgoszczy, Członek Rady Unii Metropolii Polskich;
 • Arkadiusz Chęciński – Prezydent Sosnowca;
 • Anna Mieczkowska – Prezydent Kołobrzegu;
 • Olgierd Geblewicz – Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego, Prezes Zarządu Związku Województw RP,
 • Mieczysław Struk – Marszałek Woj. Pomorskiego;
 • Andrzej Płonka – Starosta Bielski, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich;
 • Patryk Gabriel – Wicestarosta Starogardzki;
 • Małgorzata Matusiak – Starosta Trzebnicka;
 • Krzysztof Iwaniuk – Wójt Terespola, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP;
 • Małgorzata Kołodziejczak – Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 • Damian Raczkowski – Radny Miasta Łodzi.