Wystąpienie Unii Metropolii Polskich do Michała Kurtyki, Ministra Klimatu z 16 września 2020 r. dotyczące wprowadzenia zmian w  ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w celu dostosowanie jej zapisów do panujących w dobie pandemii COVID-19 realiów (w tym  ekonomicznych), w których funkcjonują jednostki samorządu terytorialnego oraz działające na ich terenie podmioty gospodarcze.

16.09.2020r.wystąpienie UMP do Ministra Klimatu – elektromobilność