Pismo Unii Metropolii Polskich do Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące sytuacji finansowej JST i proponowanych przez UMP rozwiązań w tym zakresie

25.09.2020.Pismo UMP do Premiera finanse