Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Szczecin, radni podejmą decyzję dotyczącą zmian na stanowisku skarbnika miasta. Po prawie 50-latach pracy zawodowej, w tym 17-latach opiekowania się finansami miasta, Stanisław Lipiński przechodzi na emeryturę. To koniec pewnej epoki w szczecińskim Urzędzie Miasta.

Dziękujemy za współpracę w Komisji Skarbników w Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza i wymianę poglądów przy rozwiązywaniu trudnych problemów związanych ze specyfiką finansów miast metropolitarnych. Za wspólne spotkania, które były inspiracją do nowych działań.

Pozostając z wyrazami szacunku i pamięci życzymy wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, realizacji swoich pasji i zainteresowań, dalszych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem.