Od samego początku Unia Metropoli Polskich im. Pawła Adamowicza wskazuje swoje uwagi do Narodowego Programu Szczepień.
Na obecnym etapie konieczne jest rozwiązanie problemu mobilnych zespołów szczepień.

Deklaracja strony rządowej, że w każdym powiecie będzie co najmniej jeden taki mobilny zespół szczepień jest niewystarczająca. Naszym zdaniem ich liczba powinna być uzależniona od liczby mieszkańców powiatu. Znacznie wyższa w dużych miastach na prawach powiatu (jeden zespół na dzielnicę lub grupę dzielnic) oraz powiatach o największej liczbie mieszkańców (jeden zespół na 3 – 4 gminy).

Aktualnie Narodowy Program Szczepień realizowany jest w sposób odbiegający od oczekiwań społecznych.

Wypowiedź wiceprezydenta miasta Łodzi Pana Adama Wieczorka.