– Bezrefleksyjny powrót do „normalności” niesie ze sobą wiele zagrożeń, przede wszystkim dla uczniów – czytamy w raporcie o edukacji „Między pandemią COVID-19 a edukacją przyszłości” przygotowanym przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Szkoły w ostatnim miesiącu nauki stacjonarnej nie powinny naciskać na szybkie nadrabianie podstawy programowej.

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki, 17 maja, w formie hybrydowej do szkół powracają uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych. Natomiast 31 maja w szkolnych ławach usiądą już na stałe wszyscy uczniowie bez względu na wiek i poziom kształcenia. To pierwsza taka sytuacja od wielu miesięcy, gdy pandemia koronawirusa sparaliżowała szkolnictwo.

Zespół ekspertów powołany przez prof. dr hab. Jerzego Hausnera – Przewodniczącego Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, alarmuje, że ostatnie cztery tygodnie nauki przed wakacjami mogą negatywnie wpłynąć na samopoczucie uczniów:

– Uczniowie nie mogą być rozliczani za okres nauczania zdalnego, lecz powinni być wspierani w uzupełnianiu ewentualnych zaległości. Trzeba przewidzieć czas i sposoby nadrabiania ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów, a szczególną troską otoczyć tych, którzy byli wykluczeni jeszcze przed kryzysem, na przykład z powodu niepełnosprawności, słabości, niesamodzielności czy trudności z nauką i w kontaktach interpersonalnych – zauważają twórcy raportu „Między pandemią COVID-19 a edukacją przyszłości”.

Mówi o tym również prof. Beata Jachimczak, specjalistka w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i specjalnej oraz była dyrektorka wydziału edukacji w Urzędzie Miasta Łodzi. Jej zdaniem readaptacja uczniów do warunków szkolnych może potrwać długo. W dodatku nie będzie przebiegać jednolicie – jeden uczeń możne znacznie szybciej odnaleźć się w szkolnej ławie niż jego koledzy i koleżanki z klasy.

– Jedni będą z euforią podchodzić do powrotu – w końcu wyszli z domu i mogą spotkać się z przyjaciółmi. Drudzy wrócą w strachu, będą bać się zagrożenia. Jeszcze inni, którzy nie wierzą w koronawirusa, bo to im wpojono w domu, będą kpić z tych obawiających się zachorowania. Musimy być na to przygotowani. Zmiana szkoły jest zmianą permanentną i pandemia to jeszcze bardziej uwidoczniła – podkreślała w rozmowie z Unią Metropolii Polskich prof. Jachimczak.

Jak przygotować się na powrót do szkoły?

Zajmująca się działalnością edukacyjną oraz pomocową Fundacja Innopolis, która prowadzi także Punkt Interwencji Kryzysowej RE-START, gdzie można bezpłatnie poszukać pomocy u specjalistów  przygotowała specjalną ulotkę dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców: „Jak poradzić sobie z problemami” w której  sugeruje rodzicom, żeby przed powrotem dzieci do szkół porozmawiać z nimi i zapytać, czy mają jakiekolwiek wątpliwości i odczuwają niepokój.

Specjaliści wskazują, że jeśli kryzysowe objawy u dziecka potrwają dłużej niż miesiąc, czyli faktycznie do końca roku szkolnego,  to warto skontaktować się ze specjalistą np. psychologiem, psychoterapeutą lub pedagogiem.

Nagłe przejście z edukacji zdalnej do stacjonarnej może przysporzyć wielu problemów – od obniżonego poziomu koncentracji po lęk i niechęć wobec otoczenia. Dlatego uczniowie nie powinni obwiniać siebie w przypadku trudności z nauką i ponownym przystosowaniem do funkcjonowania w szkole.

Różnorodność w polskiej szkole może być większa niż kiedykolwiek. Szkoła jako instytucja powinna stworzyć takie warunki, aby zwrócić uwagę na potrzeby każdego uczestnika procesu edukacji: przede wszystkim ucznia, ale także nauczyciela. Nasuwa się pytanie, kto wesprze szkołę w tym arcytrudnym i arcyważnym zadaniu?

Zaległości w nauce? To problem na później

Autorzy przywołanego wyżej raportu podkreślają, że wciąż nie wiadomo, ilu uczniów nie uczestniczyło w edukacji zdalnej. Przez co nie można oszacować skali problemu.

Eksperci podkreślają, że nie tylko uczniowie i rodzice, ale również nauczyciele obawiają się, że  konieczność intensywnego nadrabiania zaległości może przesłonić równie ważne dla dzieci i młodzieży budowanie dobrych relacji w grupie.

– Warto pamiętać, że oba te cele edukacji są równie ważne i nie są sprzeczne. Przeciwnie: umiejętnie rozwijane relacje sprzyjają uczeniu się, podobnie jak dbanie o dobrostan uczniów – wyciągają wnioski autorzy publikacji.

Powrót bez testów

W tym kierunku zmierza Łódź. Agata Kobylińska, pełnomocniczka prezydent Hanny Zdanowskiej ds. dzieci i młodzieży zaapelowała do dyrektorów i nauczycieli, żeby uczniowie klas IV-VIII zostali zwolnieni z pisania sprawdzianów. Wtedy „powrót uczniów do szkół byłby dla nich jak najmniej stresujący”.

– Część dzieci straciła osoby bliskie w wyniku koronawirusa. Część straciła też nauczycieli, którzy zmarli na COVID-19. Wrócimy do szkoły, ale nie będzie tak, jak kiedyś – cytuje Kobylińską Radio Zet.

Kartkówek i sprawdzianów nie będzie w szkole podstawowej nr 8 w Gdańsku im. Przyjaciół Ziemi. Dyrektorka placówki Katarzyna Kędzioł podkreślała w wydanym przez szkołę oświadczeniu, że powrót do klas był wyczekiwany, ale jednocześnie podszyty strachem.

– Bardzo za Wami tęskniliśmy i proponujemy Wam powrót na innych zasadach. Zaczniemy dniem z wychowawcą, bez książek i zeszytów i będziemy sobie rozmawiać. Zapomnimy o kartkówkach, klasówkach i pracach domowych (na jakiś czas). Tak, będziemy nadrabiać, ale nie materiał (to zawsze zdążymy) tylko relacje, które na ten moment są dla nas priorytetem – napisano na stronie internetowej szkoły.

To samo zasugerowano w raporcie. Głównym zadaniem wychowawców oraz dyrektorów szkół jest odbudowanie relacji pomiędzy uczniami w klasach, między nauczycielami i uczniami oraz między sobą – w gronie nauczycielskim.

– Potrzebna jest rozmowa z dziećmi i z młodzieżą o przeżyciach z okresu, kiedy epidemiolodzy zalecali znaczące ograniczenie kontaktów społecznych. Warto uczniów uwrażliwić na konsekwencje cyberprzemocy oraz na współodpowiedzialność i znaczenie reguł w relacjach społecznych w czasie epidemii – podkreślono.

Warto pomyśleć o przearanżowaniu pomieszczeń, tworzeniu wielowymiarowych płaszczyzn współpracy, działaniu projektowym, relacyjnym także w związku z realizacją podstawy programowej. Może lekcje na boisku szkolnym, w sąsiadującym ze szkołą parku czy lesie naturalnie i na zawsze zmienią podejście do edukacji. Skorzystajmy z okazji, aby wreszcie na stałe przejść od nauczania (transmisyjnego przekazywania wiedzy) do uczenia