Wiadomości

Stanowisko producentów opakowań w sprawie ROP

Stanowisko producentów opakowań w sprawie ROP

Wychodząc na przeciw postulatom i oczekiwaniom strony samorządowej, 5 największych w Polsce organizacji zrzeszających producentów wyrobów w opakowaniach, proponuje całkowite przejęcie odpowiedzialności za selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych z gospodarstw...

Rozmawiajmy o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Rozmawiajmy o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Samorządowe korporacje wypracowały wspólne stanowisko dotyczące planowanego wdrożenia w Polsce systemu tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). - Jesteśmy gotowi na konstruktywną debatę - deklarują samorządowcy, proponując Ministerstwu Klimatu możliwe...

Z posiedzenia Komisji UMP ds. kultury

Z posiedzenia Komisji UMP ds. kultury

5 lutego, w Warszawie, w biurze UMP, miało miejsce posiedzenie Komisji UMP ds. Kultury.  Dyskutowaliśmy o planach budżetowych na kulturę w miastach UMP a także o sposobach informowania i promowania wydarzeń kulturalnych. W drugiej cześć spotkania wymieniliśmy się...

NSA: Najem krótkoterminowy z wyższym podatkiem

NSA: Najem krótkoterminowy z wyższym podatkiem

Od mieszkania, w którym jest zarejestrowana działalność gospodarcza, wynajmowanego turystom trzeba zapłacić podatek od nieruchomości według stawek właściwych dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu...

Ze styczniowego posiedzenia KWRiST

Ze styczniowego posiedzenia KWRiST

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego już po raz drugi odmówiła uzgodnienia projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Przed podjęciem decyzji w tej wycinkowej sprawie samorządowcy chcą najpierw...

Holowanie i parkowanie płatne w terminie 7 dni

Holowanie i parkowanie płatne w terminie 7 dni

Właściciel pojazdu usuniętego z drogi publicznej będzie miał 7 dni na uiszczenie opłaty za holowanie i przechowanie auta na strzeżonym parkingu. Rozwiązanie takie przewiduje senacki projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Projekt, który 13 stycznia br....

Brak krajowej polityki migracyjnej nie sprzyja integracji

Brak krajowej polityki migracyjnej nie sprzyja integracji

9 i 10 stycznia, w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji. Głównym punktem obrad była dyskusja na temat lokalnego wymiaru integracji cudzoziemców w Polsce - nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele Departamentu Pomocy i Integracji...

Beneficjentami opłaty produktowej powinni być mieszkańcy

Beneficjentami opłaty produktowej powinni być mieszkańcy

Wprowadzenie opłaty produktowej. Ustalenie i egzekwowanie sankcji finansowych dla producentów za wprowadzanie na rynek opakowań nienadających się do recyklingu. Standaryzacja opakowań zwrotnych. Zorganizowanie w Polsce rynku dla wtórnego politereflanu etylu - to...

Zatrzymajmy mowę nienawiści

Zatrzymajmy mowę nienawiści

W Europejskim Centrum Solidarności, we wtorek, 14 stycznia br., obradował Zarząd Unii Metropolii Polskich. Podczas konferencji prasowej po wydarzeniu, samorządowcy wsparli Piotra Adamowicza, posła na Sejm RP i brata zamordowanego prezydenta, w jego apelu o ściganie i...

Powstanie Instytut im. Pawła Adamowicza

Powstanie Instytut im. Pawła Adamowicza

Powołanie Instytutu zapowiedziała Magdalena Adamowicz podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Unii Metropolii Polskich, które odbyło się 14 stycznia 2020 r., w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska. „Instytut Pawła Adamowicza powstaje na wzór takich...