RADA FUNDACJI UNIA METROPOLII POLSKICH

 

 

Tadeusz Truskolaski (Białystok)

Członek Rady
ur. w 1958 r., doktor habilitowany w dziedzinie ekonomii. Pracował jako nauczyciel akademicki. W Rządowym Centrum Studiów Strategicznych pracował nad planami przestrzennego zagospodarowania kraju. Kierował departamentem Polityki Regionalnej w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim. Od 2006 r. Prezydent  Miasta Białegostoku. Członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

 

Rafał Bruski

Rafał Bruski (Bydgoszcz)

Członek Rady
ur. w 1962 r. absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2006-2007 zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy. W latach 2007-2010 wojewoda kujawsko-pomorski. Od 2010 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy.

 

 

Aleksandra Dulkiewicz (Gdańsk)

Członek Rady

ur. w 1979 r. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, studiowała też prawo w Salzburgu. W latach 2010-17 radna miasta Gdańska. Od 2017 r. zastępca prezydenta miasta ds. polityki gospodarczej. W dniu 3 marca 2019 r. wygrała przedterminowe wybory na funkcję prezydenta Gdańska.

 

 

krupaMarcin Krupa (Katowice)

Członek Rady
ur. w 1976 r., absolwent i pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, doktor nauk technicznych. W latach 2006-10 radny miasta Katowic, przewodniczący Komisji Skarbu. W latach 2010-14 wiceprezydent, a od  2014 r. Prezydent Miasta Katowic. Przedstawiciel UMP w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.. 

 

 

Jacek Majchrowski

Jacek Majchrowski (Kraków)

Członek Rady
ur. 1947 r., profesor zwyczajny nauk prawnych, (absolwent UJ),
W latach 1996-97 wojewoda krakowski.  Od 2002 r. Prezydent Miasta Krakowa.

 

zuk z rekamiKrzysztof Żuk (Lublin)

Członek Rady
ur. w 1957 r. doktor nauk ekonomicznych. W latach 1990-96 przewodniczący Rady Miasta Świdnika. W latach 2007-09 wiceminister Skarbu Państwa, w latach 2006-07 oraz 2009-10 zastępca prezydenta miasta Lublina. Od 2010 r. Prezydent Miasta Lublina. Przedstawiciel UMP w KWRiST.

 

Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska (Łódź)

Członek Rady
ur. 1959 r. inżynier środowiska, absolwentka Politechniki Łódzkiej. Od listopada 2006 r. w Radzie Miejskiej w Łodzi. Od 2007 r. posłanka a od 2010 r. Prezydent Miasta Łodzi.

 

JaskowiakJacek Jaśkowiak (Poznań)

Członek Rady
ur. w 1964 r., absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawnik, ekonomista, prywatny przedsiębiorca, menedżer kultury i sportu.  Od 2014 r. Prezydent Miasta Poznania.

 

Tadeusz Ferenc

Tadeusz Ferenc (Rzeszów)

Członek Rady
ur. w 1940 r., ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1994-2002 radny miasta Rzeszowa, a a latach  2001-02 Poseł na Sejm RP. Od 2002 Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

Piotr Krzystek (Szczecin)

Członek Rady
ur. w 1973 r., prawnik, polityk. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od listopada 2002 r. do września 2004 Zastępca Prezydenta Miasta. Od 2004 roku prezes Stowarzyszenia Gmin polskich Euroregionu Pomerania. Od 2006 r. Prezydent Miasta Szczecina.

 

Rafał Trzaskowski (Warszawa)

Przewodniczący Rady
ur. w 1972 r. Dr nauk humanistycznych, specjalista ds. europejskich. Zna 5 języków obcych. Był posłem do Parlamentu Europejskiego (2009-13), ministrem administracji i cyfryzacji (2013-14), wiceministrem spraw zagranicznych (2014-15). W 2018 r. wygrał w pierwszej turze wybory na prezydenta Warszawy.

 

Jacek Sutryk (Wrocław)

Członek Rady
ur. w 1978 r., socjolog.Od 2007 r.  dyrektor Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej we Wrocławiu. W latach 2011-18 dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. W 2018 r. wygrał w pierwszej turze wybory na prezydenta miasta.