Resort finansów koloryzuje sytuację budżetową samorządów

Miasta Unii Metropolii Polskich zamknęły pierwsze półrocze 2020 r. deficytem wynoszącym 16 mln zł, i należy się spodziewać, że w drugim półroczu br. nastąpi dalszy przyrost tego deficytu. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina, Członek Zarządu Unii...

COVID-19 pokrzyżował elektromobilne plany miast

W ocenie Unii Metropolii Polskich ustawowe terminy na spełnienie wymogów dotyczących wyposażenia miast w samochody elektryczne oraz odpowiednią ilość stacji ładowania elektrycznych pojazdów powinny zostać przesunięte co najmniej o rok. Realizację...

Finanse miast – zapraszamy na kolejne seminarium on-line

Ocena obecnej i przyszłej sytuacji finansowej miast będzie tematem ósmego seminarium on-line poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast w Polsce. Zapraszamy 17 września! Związek Miast Polskich organizuje w ramach Forum...