Polski Ład a finanse komunalne

Dla finansów samorządowych „Polski Ład” oznacza zmniejszenie dochodów z udziałów we wpływach z PIT, rekompensowane projektowaną subwencją rozwojową. Skala tej substytucji źródeł dochodów jest nieznana. Nie wiadomo też czy rekompensata ubytku dochodów...

Szybki powrót do szkół. Najważniejsza jest adaptacja

– Bezrefleksyjny powrót do „normalności” niesie ze sobą wiele zagrożeń, przede wszystkim dla uczniów – czytamy w raporcie o edukacji „Między pandemią COVID-19 a edukacją przyszłości” przygotowanym przez Fundację Gospodarki...

Dobry Start – Senat odrzuca rządową nowelizację

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje Radzie Ministrów możliwość wskazania w rozporządzeniu, że wnioski w programie Dobry Start będą składane wyłącznie przez Internet. Senat – wsłuchując się...

Cyfrowa edukacja na miarę XXI wieku

Europejski system edukacji powinien stać się bardziej cyfrowy i odporny. Dlatego Europejski Komitet Regionów oraz zgromadzeni w nim przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych wzywają państwa członkowskie do przeznaczenia większej...

Europejski plan działań na rzecz demokracji

Podczas ósmego posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych Europejskiego Komitetu Regionów (CIVEX) dyskutowano projekt opinii EKR na temat europejskiego planu działania na rzecz demokracji. Projekt opinii...