Zmiany w segregacji odpadów

Miasta otrzymały do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nie wniosły istotnych uwag do projektu, co oznacza, że akceptują...

Ministerstwo Finansów nie widzi kryzysu finansów miast

W udzielonym Dziennikowi. Gazecie Prawnej wywiadzie (25 listopada 2020 r.) wiceminister finansów Sebastian Skuza ocenił, że sytuacja finansowa samorządów po trzech kwartałach 2020 r. jest niezła, znacznie lepsza niż można się było tego spodziewać wiosną tego...

Apel Prezydentów Miast UMP do Premiera

Polska potrzebuje wsparcia Europy bardziej niż kiedykolwiek w historii członkostwa w Unii Europejskiej. Samorządy znajdują się na pierwszej linii frontu pandemii oraz naprawy gospodarczej i potrzebują środków UE na niezbędne inwestycje,...