Wyborco! Weź zaświadczenie i głosuj na wakacjach

Każdy, kto chce głosować w II turze wyborów prezydenckich poza miejscem zameldowania, może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania lub dopisać się do spisu wyborców. W ostatnim wypadku osoby, które dopisały się przed I turą, nie muszą...

Z czerwcowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji KWRiST

Na posiedzeniu dyskutowano m.in. o przyczynach obniżenia standardu A; niedofinansowaniu oświaty, także w kontekście wrześniowych podwyżek dla nauczycieli oraz o podziale 0,4% rezerwy subwencji oświatowej. Odpowiadając na pytania strony...

Tarcza antykryzysowa 4.0 już obowiązuje

Od 24 czerwca 2020 r. obowiązuje większość przepisów uchwalonej 19 czerwca 2020 r. ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu...