Samorządy chcą rozmawiać z Premierem o finansach

21 listopada br., przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przedstawiciele strony samorządowej po raz kolejny zaapelowali do Premiera Mateusza Morawieckiego o spotkanie i merytoryczną dyskusję o sytuacji finansowej gmin, powiatów...

Klimatyczna Koalicja Miast i Gmin

Polskie samorządy deklarują intensyfikację współpracy na rzecz ochrony klimatu i apelują do rządu o pomoc w realizacji ambitnego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej polskich miast do 2050 r. W czwartek, 7 listopada 2019 r.,...

Z posiedzenia Zespołu ds. Migracji i Integracji

Praca, studia lub turystyka to główne powody przyjazdu i pobytu cudzoziemców w największych polskich miastach. 29 i 30 października, w Poznaniu, w ramach Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji, omawialiśmy bieżące działania naszych...

Z listopadowego posiedzenia Zarządu UMP

O sytuacji finansowej w oświacie, problemach miast z najmem krótkoterminowym oraz o integracji imigrantów dyskutował Zarząd Unii Metropolii Polskich na posiedzeniu 5 listopada 2019 r. Jednym z ważniejszych punktów listopadowego...

Z październikowego posiedzenia KWRiST

Rozmowy z Premierem Mateuszem Morawieckim oraz Ministrem Jerzym Kwiecińskim na temat luki w finansowaniu oświaty oraz jej wpływu na płynność finansową gmin, miast i powiatów domagali się samorządowcy podczas ostatniego posiedzenia...