Unia Metropolii do nauczycieli w sprawie matur

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Zarząd Unii Metropolii Polskich, solidaryzując się z nauczycielami, poprosił ich zarazem o postępowanie umożliwiające przeprowadzenie matur. W załączeniu pełny tekst stanowiska w tej sprawie. Zarząd UMP przyjął także załączone...

II Samorządowa Debata Oświatowa

11 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyła się II Samorządowa Debata Oświatowa z udziałem przedstawicieli organizacji samorządowych wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Nadrzędnym celem debaty było zainicjowanie...

Komisja UMP ds. Edukacji w Rzeszowie

4 i 5 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komisji UMP ds. Edukacji. Tematem przewodnim  było wykorzystanie nowych technologii w infrastrukturze oświatowej. Znaczną część obrad zdominowała dyskusja na temat bieżącej sytuacji...

Miasta domagają się rekompensaty za zmiany w PIT

Oszacowano, że na skutek zapowiadanych zmian w podatku PIT jednostki samorządu terytorialnego utracą łącznie 6,6 mld zł rocznie, w tym 1,9 mld miasta należące do UMP. W związku z tym UMP zaapelowała do Rządu, aby udział miast...