4 czerwca 2019 Nowy Okrągły Stół w Gdańsku

15 lutego w siedzibie UMP spotkali się prezydenci miast, a następnie przedstawiciele głównych organizacji samorządowych. Mówiono o tym, jak uczcić 30. rocznicę wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku. Zgodnie z wolą śp. Pawła Adamowicza,...

Stanowisko UMP w sprawie wzrostu cen energii

Zarząd Unii Metropolii Polskich przyjął w dniu 17 grudnia 2018 r. stanowisko  w sprawie konsekwencji wzrostu cen energii dla realizacji zadań publicznych w metropoliach. Cena energii elektrycznej dla miast wzrasta od 2019 r. o ok. 70%. W...

Prośba o zgłoszenia do konkursu Złotych Wachlarzy 2018

Polskie biuro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) nagradza Złotymi Wachlarzami osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, wspierania integracji migrantów...

Posiedzenie Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji

8 i 9 października w Krakowie spotkał się Zespół Unii Metropolii Polskich ds. Migracji i Integracji. Tematem przewodnim były wybrane działania organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się z „Księgą Dobrych...

Igor Zachariasz dyrektorem Biura UMP

Od dnia 1 października 2018 r. dyrektorem Biura Unii Metropolii Polskich jest dr hab. Igor Zachariasz, dotychczas zastępca dyrektora. Natomiast dotychczasowy dyrektor – Andrzej  Lubiatowski objął funkcję zastępcy dyrektora ds. regionów metropolitalnych....