Ze styczniowego posiedzenia KWRiST

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego już po raz drugi odmówiła uzgodnienia projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Przed podjęciem decyzji w tej wycinkowej sprawie...

Holowanie i parkowanie płatne w terminie 7 dni

Właściciel pojazdu usuniętego z drogi publicznej będzie miał 7 dni na uiszczenie opłaty za holowanie i przechowanie auta na strzeżonym parkingu. Rozwiązanie takie przewiduje senacki projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu...

Brak krajowej polityki migracyjnej nie sprzyja integracji

9 i 10 stycznia, w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji. Głównym punktem obrad była dyskusja na temat lokalnego wymiaru integracji cudzoziemców w Polsce – nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele...