KWRiST – INFORMACJA

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego. Jej zadaniem jest rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczpospolita Polska.

Obecnie zasady funkcjonowania Komisji Wspólnej regulują przepisy Ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. nr 90, poz. 759).

W skład Komisji Wspólnej wchodzi 12 przedstawicieli strony rządowej i 12 – strony samorządowej. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego:

Unia Metropolii Polskich Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowic
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina
Unia Miasteczek Polskich Wojciech Długoborski – Prezes Unii, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chojna
Stanisław Bodys – Wiceprezes Unii, Burmistrz Miasta Rejowca Fabrycznego
Związek Powiatów Polskich Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski
Zbigniew Deptuła – Starosta Makowski
Związek Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz – Prezes ZMP, Prezydent Miasta Gliwic
Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
Związek Gmin Wiejskich RP Marek Olszewski – Przewodniczący ZGW, Wójt Gminy Lubicz
Krzysztof Iwaniuk – Wiceprzewodniczący ZGW, Wójt Gminy Terespol
Związek Województw RP Adam Struzik – Wiceprezes ZW RP, Marszałek Mazowiecki
Mieczysław Struk  – Marszałek Pomorski

Przedstawiciele UMP działają w 11 stałych zespołów problemowych KWRiST. Komisja Wspólna może także powoływać zespoły doraźne.

Unia Metropolii Polskich sprawuje patronat nad  Zespołem ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (jego współprzewodniczącym jest Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowic) oraz nad Zespołem ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich  (współprzewodniczącym jest Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta M.St. Warszawy), który powołano w 2012 r. z inicjatywy UMP.

Biuro UMP organizuje i obsługuje spotkania Strony Samorządowej KWRiST.