Materiały i opracowania

publikacja UMP “Dobre praktyki miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza” • 2020

Raport dla UMP nt cen energii od 2019 r

Dobry klimat dla miast – broszura Adaptcity

H.Izdebski LIMITOWANIE KADENCJI WŁADZ PUBLICZNYCH W SWIETLE KONSTYTUCJI RP

projekt zmian w Prawie wodnym – opinia B. Kolipińskiego

Koncepcja  określania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym i ich granic UMP luty 2016

Waga_subregionów_w_rozwoju_województwa_Z_Atlasu-UMP

list 12 prezydentów do Premiera w sprawie Metropolitalnych Komisji Wspólnych 7 VII 2014

Kanon architektury prawa przestrzennego RP 26 marca 2014

Budżet JST a projekty PPP. Zasady kwalifikacji zobowiązań i wydatków – Danuta Kamińska

Metropolie regionami kapitału i wiedzy – Paweł Adamowicz

Dylematy ustawy metropolitalnej – prof. Hubert Izdebski

publikacja UMP “Dobre praktyki miast UMP” • 2010

Paweł Adamowicz przedstawił koncepcję “12+21”

Deklaracja w sprawie roli metropolii jako regionów innowacji i wiedzy

Projekt “Miasteczko hipoteczne dla młodych”

Aglomeracje czy również metropolie – dylematy debaty

Sieć regionów metropolitalnych wg UMP – w kontekście Raportu Polska 2030

Region Hanower-z doświadczeń w budowie metropolii – dr Igor Zachariasz