Dobre praktyki miast • 2020

Z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce i 30-lecia Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, w tym roku wydana została publikacja pod tytułem „Dobre praktyki miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza”.
Publikacja ta jest owocem rozważań nad naszą drogą ku stworzeniu sieci polskich ośrodków metropolitalnych. Jej formuła jest inna od tej przyjętej w „Dobre Praktyki Wielkich Miast”, opublikowanej dziesięć lat temu.
Nasza książka podzielona została na konkretne, problemowe rozdziały, w ramach których miasta prezentują swoje najbardziej innowacyjne rozwiązania. To najlepszy sposób, by ta publikacja stała się wizytówką naszych ośrodków, obrazującą ich dynamikę, kreatywność i otwartość na wszelkie wyzwania.

 

Słowo wstępne Prezesa Zarządu UMP, Tadeusza Truskolaskiego
– Tadeusz Truskolaski, Prezes Zarządu Unii Metropolii polskich im. Pawła Adamowicza

Siła metropolii
– dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

Zarządzanie metropoliami
– prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dobre praktyki według problematyki innowacji


Troska o ludzi

– GDAŃSK • Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego
– POZNAŃ • Viva Senior – innowacyjne usługi dla najstarszych mieszkańców Poznania
– WARSZAWA • Rozwój sieci warszawskich żłobków
– SZCZECIN • Rozwiązania wzmacniające potencjał opiekuńczy rodzin osób chorych na chorobę Alzheimera
– ŁÓDŹ • Przyjazne miasto


Zaspokajanie potrzeb społecznych

– LUBLIN • Zapobiegać zamiast leczyć
– KATOWICE • „Praca za długi” – edukacja ważniejsza niż zyski miasta
– SZCZECIN • Bliżej języka sąsiada
– WROCŁAW • Dialog międzykulturowy we Wrocławiu


Edukacja przyszłości

– BIAŁYSTOK • Centrum kompetencji – nowoczesne kształcenie to nowoczesny zawód
– BYDGOSZCZ • Dzieci myślą! Bydgoski bąbel matematyczny
– KRAKÓW • Nasze szkoły i przedszkola


Kultura zaufania

– KRAKÓW • Krakowska Akademia Samorządności
– ŁÓDŹ • Partycypacja po łódzku!
– RZESZÓW • Urban Lab Rzeszów
– GDAŃSK • Wsparcie mieszkalnictwa w ramach gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów
– WARSZAWA • Rozwój wolontariatu w Warszawie – projekt „Ochotnicy warszawscy”
– LUBLIN • Pierwszy w Polsce zielony budżet!


Siła napędowa rozwoju, czyli badania i innowacje

– KATOWICE • Katowice postawiły na e-sport – wygrały wizerunkowo i finansowo
– RZESZÓW • Miejska Sieć Teleinformatyczna
– BIAŁYSTOK • Nowoczesne technologie w Puszczy Krzemowej
– POZNAŃ • Otwarte dane miejskie


Budowanie więzi z samorządami

– BYDGOSZCZ • Podmiejskie gminy na dobrej drodze do Bydgoszczy
– WARSZAWA • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako instrument rozwoju współpracy samorządów Metropolii Warszawskiej
– WROCŁAW • Aglomeracja – wsparcie biznesu i lokalnej społeczności
– POZNAŃ • Współpraca metropolitalna odpowiedzią na współczesne wyzwania w dużych miastach


Zielone miasto

– BYDGOSZCZ • Strategia zielono-niebieskich rozwiązań
– LUBLIN • Centrum elektromobilności
– SZCZECIN • Ekoporty to jest to!
– KRAKÓW • Walka ze smogiem


Infrastruktura, czyli podstawy rozwoju

– BIAŁYSTOK • Rowerem przez Białystok i sąsiednie gminy
– RZESZÓW • Rzeszowski Inteligentny System Transportowy – remedium na potrzeby nowoczesnego miasta
– KATOWICE • Tu stawiamy na kulturę!
– ŁÓDŹ • Stolica rewitalizacji
– GDAŃSK • Rewitalizacja gdańskich dzielnic w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
– WROCŁAW • Rewitalizacja po wrocławsku


Dobre praktyki według miast UMP

BIAŁYSTOKBYDGOSZCZGDAŃSKKATOWICEKRAKÓWLUBLINŁÓDŹPOZNAŃRZESZÓWSZCZECINWARSZAWAWROCŁAW