METROPOLIS

www.metropolis.org

Założone w 1985 r. Światowe Stowarzyszenie Wielkich Metropolii METROPOLIS oprócz 90 członków zwyczajnych – metropolii o ponadmilionowej populacji oraz stolic państw – ma ok. 40 członków stowarzyszonych: instytucji niezależnych, ośrodków badawczych, instytucji planistycznych.

Członkiem zwyczajnym METROPOLIS jest M. St. Warszawa.

Misją Stowarzyszenia METROPOLIS jest promowanie i organizowanie międzynarodowej współpracy władz miast i obszarów metropolitalnych, zwłaszcza wymiana doświadczeń i wiedzy służącej rozwojowi sprawności instytucjonalnej władz metropolitalnych.