BIURO UMP

Pracownicy Biura UMP

dr hab. Igor Zachariasz

dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich

subkoordynator projektu ADAPTCITY

Tomasz Fijołek

zastępca dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich

koordynator komisji UMP:

 1. Komisja Sekretarzy Miast UMP
 2. Komisja UMP ds. Europejskich
 3. Komisja UMP ds. Osiedleńczych
 4. Komisja UMP ds. Społecznych
 5. Zespół Koordynacyjny UMP ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Andrzej Lubiatowski

zastępca dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich

inicjator UMP w 1990 r.

koordynator Komisji UMP ds. Urbanistyki

Maria Starkowska

koordynator komisji UMP:

 1. Komisja UMP ds. Biznesu i Wiedzy
 2. Komisja UMP ds. Kultury i Sportu
 3. Komisja UMP ds. Środowiska
 4. Zespół UMP ds. lasów w metropoliach
 5. Zespół Koordynacyjny UMP ds. Odpadów Komunalnych
 6. asystent Projektu ADAPTCITY

Piotr Polak

koordynator komisji UMP:

 1. Komisja Skarbników Miast UMP
 2. Komisja UMP ds. Bezpieczeństwa

Agata Saracyn

koordynator komisji UMP:

 1. Komisja UMP ds. Obywateli Miast
 2. Komisja UMP ds. Edukacji i Mediów

Bogdan Mościcki

koordynator ds. informacji i promocji, kontakt z mediami

Małgorzata Wójcik

statystyk-kartograf

Anna Piasecka

sekretariat Biura UMP