BIURO UMP

Pracownicy Biura UMP

 

Tomasz Fijołek

dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich

koordynator komisji:

Komisja UMP ds. Europejskich, w tym Zespół Koordynacyjny UMP ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Polityki Miejskiej

 

Dorota Bąbiak – Kowalska

koordynator komisji:

 1. Komisja Sekretarzy Miast UMP, w tym Zespół UMP ds. Ustrojowych
 2. Komisja UMP ds. Bezpieczeństwa
 3. Komisja UMP ds. Społecznych
 4. Komisja UMP  ds. Osiedleńczych

 

Piotr Polak

koordynator komisji:

 1. Komisja Skarbników Miast UMP
 2. Komisja UMP ds. Urbanistyki
 3. Komisja UMP ds. Biznesu i Wiedzy

 

Agata Saracyn

koordynator komisji:

 1. Komisja UMP ds. Edukacji i Mediów
 2. Komisja UMP ds. Kultury i Sportu
 3. Komisja UMP ds. Obywateli Miasta, w tym Zespół UMP ds. Migracji i Integracji

 

Maria Starkowska

koordynator komisji:

 1. Komisja UMP ds. Środowiska, w tym Zespół Koordynacyjny UMP ds. Odpadów Komunalnych oraz Zespół UMP ds. Ekostrategii
 2. Zespół Koordynacyjny UMP ds. projektu ADAPTCITY

 

Michał Cyrankiewicz – Gortyński

koordynator ds. komunikacji i promocji

Małgorzata Wójcik

statystyk-kartograf

Anna Piasecka

sekretariat Biura UMP