BIURO UMP

Pracownicy Biura UMP

Tomasz Fijołek

dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich

koordynator komisji UMP:

 1. Komisja Sekretarzy Miast UMP
 2. Komisja UMP ds. Europejskich
 3. Komisja UMP ds. Osiedleńczych
 4. Komisja UMP ds. Społecznych
 5. Zespół Koordynacyjny UMP ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Maria Starkowska

koordynator komisji UMP:

 1. Komisja UMP ds. Biznesu i Wiedzy
 2. Komisja UMP ds. Kultury i Sportu
 3. Komisja UMP ds. Środowiska
 4. Zespół UMP ds. lasów w metropoliach
 5. Zespół Koordynacyjny UMP ds. Odpadów Komunalnych
 6. asystent Projektu ADAPTCITY

Piotr Polak

koordynator komisji UMP:

 1. Komisja Skarbników Miast UMP
 2. Komisja UMP ds. Bezpieczeństwa

Agata Saracyn

koordynator komisji UMP:

 1. Komisja UMP ds. Obywateli Miast
 2. Komisja UMP ds. Edukacji i Mediów

Małgorzata Wójcik

statystyk-kartograf

Anna Piasecka

sekretariat Biura UMP