DELEGACI UMP – KOMITET REGIONÓW

W Komitecie Regionów UE, który ma charakter ciała doradczego Komisji Europejskiej, zasiada 21 reprezentantów Polski (oraz 21 zastępców członków Komitetu).

Zasady powoływania polskich reprezentantów w Komitecie Regionów UE reguluje Ustawa z dnia 6 maja 2005r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. nr 90 poz. 759).

Zgodnie z ustawą w Komitecie Regionów zasiada dwóch przedstawicieli Unii Metropolii Polskich: Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska i Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku.