DELEGACI UMP – KOMITET REGIONÓW

W Komitecie Regionów UE, który ma charakter ciała doradczego Komisji Europejskiej, zasiada 21 reprezentantów Polski (oraz 21 zastępców członków Komitetu).

Zasady powoływania polskich reprezentantów w Komitecie Regionów UE reguluje Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. nr 90 poz. 759). Zgodnie z ustawą w Komitecie Regionów zasiada dwóch przedstawicieli Unii Metropolii Polskich.

Reprezentantem UMP w Komitecie Regionów UE  jest Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku. Drugie miejsce wakuje po śmierci Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska.