DELEGACI UMP – KWRiST

Członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z ramienia UMP:

Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina

Przedstawiciele UMP w zespołach problemowych KWRiST:

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

Włodzimierz Patalas, Sekretarz Miasta Wrocławia

zastępca: Tomasz Fiołek, Zastępca dyrektora Biura UMP

Zespół ds. Międzynarodowych

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku

zastępca: Przemysław Tuchliński, Dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta Białegostoku

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowic – Współprzewodniczący Zespołu

Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich

Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta M. St. Warszawy – Współprzewodniczący Zespołu

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

Iwona Waszkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy

zastępca ds. związanych z kulturą i sportem: Krzysztof Komorski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublina

zastępca ds. związanych z edukacją: Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Urząd Miasta Lublina

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina (współprzewodniczący)

Krzysztof Mączkowski, Skarbnik Miasta Łodzi

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Krzysztof Piątkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Łodzi

zastępca: Tomasz Trela, Zastępca Prezydenta Miasta Łodzi

 Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Tomasz Fijołek, Dyrektor Biura UMP

Zespół ds. Ustrojowych

Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

zastępca: Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecina

Zespół ds. Statystyki Publicznej

Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta Poznania

Unia Metropolii Polskich sprawuje patronat nad Zespołem ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska oraz nad Zespołem ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich.