DELEGACI UMP – KWRiST

Członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z ramienia UMP:

Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina

 

Przedstawiciele UMP w zespołach problemowych KWRiST:

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

Włodzimierz Patalas, Sekretarz Miasta Wrocławia

zastępca: Tomasz Fiołek, Zastępca dyrektora Biura UMP

Zespół ds. Międzynarodowych

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku

zastępca: Przemysław Tuchliński, Dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta Białegostoku

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina – Współprzewodniczący Zespołu

Wiesław Bielawski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

zastępca: Andrzej Lubiatowski, Dyrektor Biura UMP

Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich

Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta M. St. Warszawy – Współprzewodniczący Zespołu

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

Iwona Waszkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy

zastępca ds. związanych z kulturą i sportem: Krzysztof Komorski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublina

zastępca ds. zwiazanych z edukacją: Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Urząd Miasta Lublina

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

Danuta Kamińska, Skarbnik Miasta Katowice

zastępca: Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta Szczecina

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Krzysztof Piątkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Łodzi

zastępca: Tomasz Trela, Zastępca Prezydenta Miasta Łodzi

 Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Tomasz Fijołek, Zastępca Dyrektora Biura UMP

Zespół ds. Ustrojowych

Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

zastępca: Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecina

Zespół ds. Statystyki Publicznej

Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta Poznania

zastępca: Andrzej Lubiatowski, Dyrektor Biura UMP

 

Unia Metropolii Polskich sprawuje patronat nad Zespołem ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska oraz nad Zespołem ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich.