Przedstawiciele 12 miast członkowskich współdziałają w następujących komisjach problemowych UMP:

 • Komisja Sekretarzy Miast UMP
 • Komisja Skarbników Miast UMP
 • Komisja UMP ds. Biznesu i Wiedzy
 • Komisja UMP ds. Bezpieczeństwa
 • Komisja UMP ds. Edukacji i Mediów
 • Komisja UMP ds. Europejskich
 • Komisja UMP ds. Urbanistyki
 • Komisja UMP ds. Kultury i Sportu
 • Komisja UMP ds. Osiedleńczych
 • Komisja UMP ds. Środowiska
 • Komisja UMP ds. Społecznych
 • Komisja UMP ds. Obywateli Miast
  oraz
 • Zespół Koordynacyjny UMP ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 • Zespół Koordynacyjny UMP ds. Odpadów Komunalnych
 • Zespół Koordynacyjny UMP ds. Projektu ADAPTCITY
 • Zespół UMP ds. Ekostrategii
 • Zespół UMP ds. Migracji i Integracji
 • Zespół UMP ds. Ustrojowych

Komisje i zespoły organizują konferencje i seminaria. Przygotowują projekty stanowisk Zarządu i Rady UMP w sprawach ważnych dla rozwoju metropolii.