Białystok

www.bialystok.pl

Białystok297 tys. mieszkańców
28 radnych wybranych w 5 okręgach

Koalicja Obywatelska (16)
Prawo i Sprawiedliwość (12)

 

Tadeusz TruskolaskiPrezydent Miasta Białegostoku – Tadeusz Truskolaski

Urodzony w 1958 roku w Starych Kapicach. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Nauczyciel akademicki. Opublikował około 70 publikacji naukowych. Działacz społeczny, należy do NSZZ “Solidarność” na Uniwersytecie w Białymstoku.

Zatrudniony przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych pracował nad planami przestrzennego zagospodarowania kraju.
Kierując Departamentem Polityki Regionalnej w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim wdrażał program PHARE, z którego Białystok, wraz z Podlasiem, otrzymał 52 mln euro. Pracował nad Strategią Rozwoju Kraju oraz Programem operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Od 2006 r. Prezydent Miasta Białegostoku. Członek Zarządu UMP. Przedstawiciel UMP w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim.

Żonaty, ma dwoje dzieci.