Gdańsk

www.gdansk.pl

Gdańsk464 tys. mieszkańców
34 radnych wybranych w 6 okręgach
Koalicja Obywatelska (16)
Prawo i Sprawiedliwość (12)
Komitet Pawła Adamowicza „Wszystko dla Gdańska” (6)

Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz

Urodzony w Gdańsku w 1965 r. Mgr prawa. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny.

W latach 1990-98 asystent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1990-93 prorektor ds. studenckich. Od czasów licealnych współpracował zniezależnym ruchem opozycyjnym. Podczas studiów aktywny działacz samorządu studenckiego. W maju 1988 roku przewodniczący komitetu strajkowego na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1989-90 działacz Komitetów Obywatelskich, sekretarz Rady porozumienia Komitetów Obywatelskich „Solidarność”. Od pierwszych demokratycznych wyborów w 1990 r. do 2002 r. radny Miasta Gdańska. W pierwszej kadencji (1990-94) także delegat Gdańska do Sejmiku Samorządowego, w drugiej kadencji (1994-1998) przewodniczący Rady Miasta. Od 1998 r. Prezydent Miasta Gdańska.

W latach 2007-15  Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich. Współzałożyciel: Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego, Klubu Myśli Politycznej Dziekania, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, od 1990 r. fundator i członek zarządu Fundacji Rozwoju Wojewódzkiego Szpitala Reumatologicznego w Sopocie, członek Rady Fundatorów Fundacji „Centrum Solidarności”.

Działacz kolejno KLD, Partii Konserwatywnej, SKL. Obecnie członek Platformy Obywatelskiej.

Żonaty od 1999 roku (żona Magdalena) i ma dwie córki.

Hobby – historia Gdańska, książki i pamiątki z dawnych czasów, lektura książek historycznych i socjologicznych.