Gdańsk

www.gdansk.pl

Gdańsk464 tys. mieszkańców
34 radnych wybranych w 6 okręgach
Koalicja Obywatelska (16)
Prawo i Sprawiedliwość (12)
Komitet Pawła Adamowicza „Wszystko dla Gdańska” (6)

 

Prezydent Miasta – Aleksandra Dulkiewicz 

 

ur. w 1979 r. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, studiowała też prawo w Salzburgu. W latach 2010-17 radna miasta Gdańska. Od 2017 r. zastępca prezydenta miasta ds. polityki gospodarczej. W dniu 3 marca 2019 r. wygrała przedterminowe wybory na funkcję prezydenta Gdańska.