Katowice

www.katowice.eu

Katowice

296 tys. mieszkańców
28 radnych wybranych w 5 okręgach
Koalicja Obywatelska (12)
Forum Samorządowe i Marcin Krupa (11)
Prawo i Sprawiedliwość (5)

 

Marcin KrupaPrezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa

Urodzony w 1976 r. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. W 2005 r. obronił pracę doktorską z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn, a następnie pracował jako adiunkt na tej samej uczelni. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacjami.

W latach 2006-2010 radny Katowic, przewodniczył Komisji Skarbu, był również członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska.

Jako wiceprezydent Katowic w latach 2010-2014 odpowiadał za planowanie strategiczne, rozwój systemów transportowych, ochronę i kształtowanie środowiska, gospodarkę komunalną, zagospodarowanie i planowanie przestrzenne oraz budownictwo. Prezydent miasta od roku 2014.

Jest ekspertem ds. oceny projektów unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego, sędzią sportów samochodowych oraz biegłym skarbowym środków transportu samochodowego. Interesuje się też nowymi technologiami.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.