Lublin

www.lublin.eu

Lublin344 tys. mieszkańców
31 radnych wybranych w 6 okręgach
Prawo i Sprawiedliwość (15)
Platforma Obywatelska (13)
Wspólny Lublin (3)

Krzysztof ŻukPrezydent Miasta Lublina – Krzysztof Żuk

Urodzony w 1957 roku w Krasnymstawie. Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W latach 1990-1996 przewodniczący Rady Miasta Świdnika. Od 1996 r. był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie, współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej. Koordynował programy pomocowe UE dla przedsiębiorstw komunalnych wdrożone przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

W 2005 r. został członkiem Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie oraz członkiem Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa, uczestniczył także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. W latach 2007-2009 wiceminister Skarbu Państwa.

Zastępca prezydenta miasta Lublina w latach 2006-2007 oraz 2009-2010. W 2010 r. wygrał drugą turę wyborów na prezydenta miasta. Przedstawiciel UMP w KWRiST.