Warszawa

www.um.warszawa.pl

Warszawa1 724 tys. mieszkańców
60 radnych wybranych w 9 okręgach

Platforma Obywatelska (33)
Prawo i Sprawiedliwość (24)
Niezrzeszeni (3)

Gronkiewicz mniejsza

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz

Urodzona 4 listopada 1952 roku w Warszawie – prawnik, ekonomista, polityk.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 obroniła doktorat, a w 1993 pracę habilitacyjną.

1992-2000 Prezes Narodowego Banku Polskiego.

1998-2000 Przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej.

2001-2004 wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. 2005-2006 posłanka na Sejm RP w latach 2005-2006.

Od 2006 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Od 2007 r. Przewodnicząca Rady Fundacji Unia Metropolii Polskich.

Członek Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Eurocities, w latach  2012 -14  jego Przewodnicząca